ระบบปฏิบัติการ


เรามีการสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้:

  • การให้คำปรึกษา
  • การบริการด้านระบบปฏิบัติการ
  • การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแลบ
  • การดูแลเรื่องการจัดการน้ำเสีย