เราทำอะไรให้กับคุณได้บ้าง

การออกแบบ

     การออกแบบด้วยประสบการณ์ของทีมงาน เริ่มจากการออกแบบ ตั้งแต่ระบบรวมของน้ำเสียในอาคารโรงงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพ การบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการ และการนำน้ำกลับมาใช้
     การออกแบบ มาจากพื้นฐานของ ความเหมาะสมที่สัมพันธ์กับการลงทุนในระบบ ที่สามารถทำให้คุณเข้าใจ และประเมิณ หรือเปรียบเทียบในทางเลือก หรือการออกแบบนั้นๆ ให้ตรงตามความคาดหวัง และความต้องการของคุณ ซึ่งทีมงานเราสามารถช่วยจัดการ งานออกแบบทั้งโครงการ รวมถึงการดำเนินงาน


การติดตั้ง

     การวางแผน การติดตั้ง ก่อนการเริ่มต้นงานก่อสร้าง หรือโครงการเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการประสานกับ ทีมงานระบบท่อ ไฟฟ้า ก่อสร้าง และอื่นๆ
     เพราะทีมงานติดตั้งจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องการทำงานของระบบน้ำดี หรือระบบน้ำเสียด้วย เพื่อการติดตั้งที่สามารถใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพในอนาคต


การปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์

 ระบบน้ำดี และน้ำเสีย ในบางครั้งเมื่อเวลาผ่านไปอาจต้องมีการปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ ด้วยหลายเหตุผล ดังต่อไปนี้

 • กฏหมาย หรือข้อบังคับ
 • ระบบออกแบบไว้ต่ำกว่าภาวะการบำบัดในปัจจุบัน
 • อายุของอุปกรณ์
 • การขยายงานฝ่ายผลิต
 • การเติบโตทางธุรกิจ
 • ปัญหากลั่น
 • ไม่มีระบบบำบัดก่อนระบบจริง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงต่างๆ


การทดสอบการทำงานของระบบ

     การทดสอบการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆในด้านเครื่องกลไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการในการทำงานของระบบรวมทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นส่วนสุดท้ายก่อนการถ่ายโอนระบบหลังติดตั้ง หรือปรับปรุงเสร็จให้กับลูกค้า
     เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบมีปัญหาน้อยที่สุด ดังนั้นในช่วงการทดสอบระบบจะต้องมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดยปกติจะมีอยู่ 3 ขั้นตอน

 • 1. ช่วงก่อนทดสอบ
 • 2. ระหว่างการทดสอบ
 • 3. ทดสอบการทำงานจริง

     สิ่งเหล่านี้ได้นำมาใช้ในการทดสอบระบบภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี โรงกลั่น โรงไฟฟ้า ก๊าช ระบบน้ำเสีย ระบบน้ำ R.O. และระบบน้ำดีอื่นๆ


การก่อสร้างระบบ

     การวางแผนก่อนการก่อสร้าง นำมาซึ่งคุณภาพงาน และความปลอดภัยในทุกๆการก่อสร้าง ทั้งระบบน้ำดี และน้ำเสีย ซึ่งเน้นการเสร็จงานตรงเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด


การให้แนวทางการบำบัดน้ำ

     เรามีแนวทางในระบบบำบัด ดังนี้

 • ระบบคูลลิ่ง ทาวเวอร์ (หล่อเย็น)
 • ระบบหม้อไอน้ำ
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบบำบัดน้ำดี
 • ระบบการนำน้ำกลับมาใช้
**โดยเราสามารถประเมิณ และวิเคราะห์ คุณภาพน้ำให้ท่านได้

ระบบควบคุม และการจ่ายเคมีอัตโนมัติ

     ระบบควบคุมที่ดีทำให้การทำงานเป็นไปตามความคาดหวัง โดยเฉพาะระบบจ่ายสารเคมี ทำให้การบำบัดทางเคมีได้ผล และลดค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินการให้อยู่ในการวางแผน และงบประมาณ ดังนี้

 • การจัดการในการจ่ายเคมีเข้าระบบไม่ให้มากเกินไป
 • ลดค่าใช้จ่ายเรื่องแรงงานในการดำเนินการ
 • ลดความเสี่ยงที่มีต่ออุปกรณ์ โดยไม่เสียหาย กระทบต่อการผลิต ธุรกิจ
 • มีความต่อเนื่องในการควบคุมคุณภาพ การจัดการเรื่องพลังงาน
 • ป้องกันการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์


     ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูง เมื่อเทียบกับการมีระบบควบคุม และระบบการจ่ายเคมีที่ดี


การให้คำปรึกษา และเทรนนิ่ง

     การให้คำปรึกษาแรกก่อนการเริ่มต้นระบบในการลงทุนในแต่ละโครงการของลูกค้า คือการประเมิณความเป็นไปได้ในการบำบัด โดยดูจากข้อมูลทางเทคนิค การจัดการดำเนินการ ทางการลงทุน ว่าควรทำหรือไม่ อาจมีการนำไปทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อดูความเป็นไปได้ และความแม่นยำในการประเมิณโครงการนั้นๆ โดยเรามีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

 • เข้าใจความต้องการ และวัตถุประสงค์ก่อนการประเมิณโครงการ
 • ทำการสำรวจข้อมูลหน้างาน
 • ทำ Feasibility Study รวมถึง ระบบรวบรวมปัญหาต่างๆให้ทราบ
 • กำหนดทางเลือก และแนวทางให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ

     นอกเหนือจากนี้ ทีมงานสามารถให้คำปรึกษา และบริการ ก่อน หรือ หลัง ทำระบบทั้งในด้านน้ำดี น้ำเสีย และการตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้เกิดการวางแผนที่ดี และเข้าใจการทำงานของระบบอย่างดีที่สุด


การบริการด้านงานวิศวกรรม

เราสามารถจัดการ และให้บริการงานทางด้านวิศวกรรม ดังนี้

 • การให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม การบำบัด สิ่งแวดล้อม
 • การดูแล จัดการดำเนินการ งานด้านสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำ เช่น ระบบ R.O. ระบบคูลลิ่ง ทาวเวอร์ ระบบหม้อไอน้ำ เป็นต้น
 • งานตรวจสอบ วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (lab) ทางด้านน้ำ ในพารามิเตอร์ต่างๆ
 • งานด้านบริการ และการดำเนินการ ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบตะกอน