การให้คำปรึกษา


    เรามีการสัมมนาและฝึกอบรมในเรื่องการปรับสภาพน้ำระบบน้ำเสีย รวมถึงการตรวจสอบและทดสอบเพื่อสนับสนุนด้านต่างๆ รวมถึงมีทีมงานที่คอยช่วยวางแผนเพื่องานของคุณให้ประสบความสำเร็จ