การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ


   มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลของข้อมูลทั้งระบบน้ำดี และน้ำเสีย เพื่อช่วยให้สามารถวางแผน และค้นหาโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
   เรามีเครื่องมือและห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์สำหรับระบบน้ำดี และน้ำเสีย รวมถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม