ထုတ်ပိုးပြီးရေသန့်စင်မှုစနစ် (သောက်ရေသန့် + ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ)

    သေးငယ်၍ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ထိရောက်သော ပင်လယ်ရေမှ ရေချိုအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်) သောက်သုံးရေအတွက်အသုံးပြုသော စနစ်ကို အရွယ်အစားသေးငယ်သော ဟိုတယ် နှင့် အပန်းဖြေစခန်းတို့တွင် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဒီ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား ဝေးလံခေါင်သီသည့် ကျွန်းငယ်များအား ရေပေးဝေရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ရွေ့ပြောင်းနိုင်သော စနစ်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သော ရေအရည်အသွေးအား ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။