ဘိုင်အို Tank

   ဤ tank သည် အိမ်သုံးနှင့် စီးပွါးဖြစ်အဆောက်အဦးများအတွက်ရည်ရွယ်သော ရေဆိုးသန့်စင်စနစ်ဖြစ်သည်။

   ရေနှင့် ရေဆိုးသန့်စင်စနစ်များတွင် FRP ကန်များ ကိုသုံးပြုထားပြီး လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ FRP ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသော ရေရှည်ခံသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ Tank များသည် ခံနိုင်ရည်အားမြင့်မားပြီး သံချေးတက်မှုကို အလုံးစုံခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တပ်ဆင်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူအောင် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပါသည်။