ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောရေ

   ကမ္ဘာတဝန်းတွင်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ အရေးပါသော ရေဆိုးပမာဏအား စွန့်ပစ်လျက်ရှိသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ရေဆိုးများသည် ဓါတုပစ္စည်းများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ဇီဝဗေဒ စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များဖြတ်သန်းလာပြီး ရေဆိုးသန့်စင်စနစ်ထဲသို့ နေ့စဉ် ထုတ်စွန့်ပစ်စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။

   စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် သန့်စင်ပြီးရေဆိုးများကို ရေရှားပါးသောကြောင့် နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျဉ်ရေရှည်ထိန်းသိမ်းရန် ပြန်လည်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး တဖက်တွင်လည်း ၎င်းတို့၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း ထိမ်းသိန်းမှုစရိတ်များ နှင့်အခြားသောစရိတ်များအားလျော့ချလေ့ရှိသည်။

   သန့်စင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောရေအား Cooling Tower၊ အိမ်သာရေဆွဲချချင်း နှင့် သန့်ရှင်းရေး အစရှိသည့်နေရာအများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။