အလွှာပါးရေစစ်ကိရိယာ

    Reverse Osmosis (RO) နည်းပညာသည် သေးငယ်သော၍စိမ့်ဝင်နိုင်သော အလွှာပါးရေစစ်ကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီး ရေထဲတွင်ပါဝင်သော အညစ်အကြေးများအား ဖယ်ရှယ်ပေးသော နည်းပညာဖြစ်သည်။

   ကောင်းမွန်သော RO စနစ်မှ ထိန်းသိမ်းမှုလျော့နည်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းသော ရေရှိသည်ကို ယုံကြည်နိုင်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော ရေအရည်အသွေးအား နေ့စဉ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ RO စနစ်တွင် စိမ့်ဝင်နိုင်သော pressure အားကျော်လွန်စေရန် အသုံးပြုသော Applied Pressure နှင့် Colligative Property တို့သည် ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများပျော်ဝင်နေသော အရည် နှင့် Thermodynamic တို့ဖြင့် စက်ကို မောင်းနှင်ကြသည်။ RO စနစ်သည် ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော မျိုးစိတ်များ၊ အမှုန့်များ နှင့် ဘက်တီးများ ကိုပါဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့်အပြင် စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်သာမက သုံးရေထုတ်လုပ်မှုတွင်လည်း အသုံးပြုကြသညါ။


   ပို၍ကောင်းမွန်သော ရေအရည်အသွေးရရန် အသုံးပြုသော ရေစစ်ကိရိယာ(UF) UF စနစ်သည် များပြားသော အလွှာပါးရေစစ်ကိရိယာများအား တွန်းအားများအသုံးပြုပြီး ရေစိမ့်ဝင်မှုဖြင့် ရေစစ်သော စနစ်ဖြစ်သည်။ အမှုန် များနှင့် ပျော်ဝင်နေသော အလေးချိန်များသည် Molecule များအား ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အလေးချိန်နည်းသော Molecule များအား အလွှားပါးရေစစ်ကိရိယာအားဖြတ်သန်းစေခြင်းဖြင့် ရေစစ်ပေးပါသည်။

   ဤသီးသန့်ခွဲထုတ်ခြင်းစနစ်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ရေသန့်စ်ခြင်းနဲ့ ဒြပ်ပါဝင်မှု သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုသည်။