ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်

ရေသန့်စင်စနစ်သုံး ဓါတုပစ္စည်းများ

   Pretreatment, raw water, wastewater, cooling tower နှင့် boiler water များအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည့် အမျိုးအစားမတူညီသော ရေသန့်စင်စနစ်သုံး ဓါတုပစ္စည်းများအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသသည်။

    • Algaecides
    • Antifoams
    • Biocides
    • Scale inhibitors
    • Corrosion inhibitors
    • Disinfectants
    • Coagulant/ Flocculants
    • Neutralizing agent
    • Polymer

    ရေသန့်စင်စနစ်သည် သိပ္ပံပညာရပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ချို့ယွင်းချက်များအတွက် သင့်တော်သော စနစ်ကိုရွေးချယ်ရသောကြောင့် အနုပညာတခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ဓါတုပစ္စည်းသုံးရေသန့်စင်စနစ်သည် အထူးပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ Customer များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီရန် ဂရုတစိုက်သုံးစွန်လိုအပ်သည်။